لبخند http://lbkhand.mihanblog.com 2020-08-11T00:36:54+01:00 text/html 2012-11-25T16:55:27+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk قدرت نمایی احزاب آمریکایی در انتخابات!/ http://lbkhand.mihanblog.com/post/243 <div class="plargpicpane"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/08/16/13910816163143154_PhotoL.jpg" alt="قدرت نمایی احزاب آمریکایی در انتخابات!/ کارتون: شاهین کلانتری" title="قدرت نمایی احزاب آمریکایی در انتخابات!/ کارتون: شاهین کلانتری"></div> text/html 2012-11-20T16:54:58+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk عملیات نجات...! http://lbkhand.mihanblog.com/post/242 <div class="plargpicpane"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/08/16/13910816171347721_PhotoL.jpg" alt="عملیات نجات...!/ کارتون: رضا باقری" title="عملیات نجات...!/ کارتون: رضا باقری"></div> text/html 2012-11-08T06:54:21+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk ماموریت انجام شد! http://lbkhand.mihanblog.com/post/241 <div class="plargpicpane"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/08/16/13910816173909277_PhotoL.jpg" alt="ماموریت انجام شد!/ کارتون: محمد کارگر" title="ماموریت انجام شد!/ کارتون: محمد کارگر"></div> text/html 2012-11-07T06:53:10+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk توان دیپلماسی قطری ها! http://lbkhand.mihanblog.com/post/240 <div class="plargpicpane"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/08/16/13910816173453791_PhotoL.jpg" alt="توان دیپلماسی قطری ها!/ کارتون: محمد علی رجبی" title="توان دیپلماسی قطری ها!/ کارتون: محمد علی رجبی"></div> text/html 2012-11-06T16:52:30+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk انتخابات آمریکا http://lbkhand.mihanblog.com/post/239 <div class="plargpicpane"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/08/16/13910816162817870_PhotoL.jpg" alt="انتخابات آمریکا/ کارتون: سجاد جعفری" title="انتخابات آمریکا/ کارتون: سجاد جعفری"></div> text/html 2011-11-13T16:14:22+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk پیامک عید غدیر http://lbkhand.mihanblog.com/post/238 <font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0);" color="#c4c4c4"><font style="font:tahoma;"><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma"><div class="entry"><font style="font-size: 8pt"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="پیامک عید غدیر" src="http://www.shia-leaders.com/wp-content/uploads/2011/08/ghadeer.jpg" alt="" width="532" height="398"></p> <p style="text-align: center;">آمد غدیر و شیر خدا شد اماممان&nbsp; / در راه او فدا بنماییم جانمان</p> <p style="text-align: center;">عیــد غــدیر آمده بــیـعت کنیم مــا / بـا وارث غدیــر امام زمانمان . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">غدیر روز اثبات امامت ائمه طاهرین (علیهم السلام) بر شیعیان حضرت مهدی مبارک باد.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">امروز تنها وارث غدیر حضرت مهدی (علیه السلام) است.</p> <p style="text-align: center;">خدایا لذت دیدارش را بر ما ارزانی دار</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">سالگرد غدیر یادآور تجدید بیعت با فرزند غدیر، حضرت مهدی می‌باشد.</p> <p style="text-align: center;">تجدید بیعت مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">به روز غدیر خم از مقام لم یزلی /&nbsp; به کائنات ندا شد به صوت جلی</p> <p style="text-align: center;">که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر /&nbsp; امام و سرور و مولا علیست علی</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر خم مبارک<br> .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">تقدیر غدیر به امر خدای غدیر و به دست فرزند غدیر رغم خواهد خورد.</p> <p style="text-align: center;">خدایا در ظهورش تعجیل فرما</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">زیر لوای علی صف کشیده ایم / چشم انتظار مهدی آل محمدیم</p> <p style="text-align: center;">غدیر خجسته باد</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">با طلوع خورشید ولایت در غدیر شیطان فریاد نا امیدی کشید.</p> <p style="text-align: center;">خدای را امید که در این غدیر با طلوع خورشید ظهور، فریاد مرگ شیطان در جهان بپیچد.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان</p> <p style="text-align: center;">فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">چون نامه ی اعمال مـرا پـیـچیدند / بردند به میزان عمل سنجیدند</p> <p style="text-align: center;">بیش از همه کس گناه ما بود ولی / آن را به محبت علی بخشیدند</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر خم مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید</p> <p style="text-align: center;">که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است</p> <p style="text-align: center;">هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد.</p> <p style="text-align: center;">(خطبه ی غدیریه)</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر خم مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">خورشـیـد شکـفـته در غدیر است علی</p> <p style="text-align: center;">بـاران بـهــار در کویــر است عـلی</p> <p style="text-align: center;">بر مسند عاشقی شهی بی همتاست</p> <p style="text-align: center;">بر ملک محمدی امیر است علی</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر خم مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">ما زین جهان از پی دیدار می رویم، از بهر دیدن حیدر کرار می رویم</p> <p style="text-align: center;">درب بهشت گر نگشایند به روی ما، گوییم یا علی و ز دیوار می رویم</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر خم مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">مدح علی و آل علی بر زبان ماست</p> <p style="text-align: center;">گویا زبان برای همین در دهان ماست</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر خم مبارک<br> آمد غدیر و شیر خدا شد اماممان&nbsp; / در راه او فدا بنماییم جانمان</p> <p style="text-align: center;">عیــد غــدیر آمده بــیـعت کنیم مــا / بـا وارث غدیــر امام زمانمان . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">غدیر روز اثبات امامت ائمه طاهرین (علیهم السلام) بر شیعیان حضرت مهدی مبارک باد.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">امروز تنها وارث غدیر حضرت مهدی (علیه السلام) است.</p> <p style="text-align: center;">خدایا لذت دیدارش را بر ما ارزانی دار</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">سالگرد غدیر یادآور تجدید بیعت با فرزند غدیر، حضرت مهدی می‌باشد.</p> <p style="text-align: center;">تجدید بیعت مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">به روز غدیر خم از مقام لم یزلی /&nbsp; به کائنات ندا شد به صوت جلی</p> <p style="text-align: center;">که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر /&nbsp; امام و سرور و مولا علیست علی</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر خم مبارک<br> .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">تقدیر غدیر به امر خدای غدیر و به دست فرزند غدیر رغم خواهد خورد.</p> <p style="text-align: center;">خدایا در ظهورش تعجیل فرما</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">زیر لوای علی صف کشیده ایم / چشم انتظار مهدی آل محمدیم</p> <p style="text-align: center;">غدیر خجسته باد</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">با طلوع خورشید ولایت در غدیر شیطان فریاد نا امیدی کشید.</p> <p style="text-align: center;">خدای را امید که در این غدیر با طلوع خورشید ظهور، فریاد مرگ شیطان در جهان بپیچد.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان</p> <p style="text-align: center;">فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">چون نامه ی اعمال مـرا پـیـچیدند / بردند به میزان عمل سنجیدند</p> <p style="text-align: center;">بیش از همه کس گناه ما بود ولی / آن را به محبت علی بخشیدند</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر خم مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید</p> <p style="text-align: center;">که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است</p> <p style="text-align: center;">هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد.</p> <p style="text-align: center;">(خطبه ی غدیریه)</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر خم مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">خورشـیـد شکـفـته در غدیر است علی</p> <p style="text-align: center;">بـاران بـهــار در کویــر است عـلی</p> <p style="text-align: center;">بر مسند عاشقی شهی بی همتاست</p> <p style="text-align: center;">بر ملک محمدی امیر است علی</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر خم مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">ما زین جهان از پی دیدار می رویم، از بهر دیدن حیدر کرار می رویم</p> <p style="text-align: center;">درب بهشت گر نگشایند به روی ما، گوییم یا علی و ز دیوار می رویم</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر خم مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.<br> مدح علی و آل علی بر زبان ماست</p> <p style="text-align: center;">گویا زبان برای همین در دهان ماست</p> <p style="text-align: center;">عید غدیر خم مبارک</p> <p style="text-align: center;">سایت رهبران شیعه</p></font></div></font></font></font><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0);"> </span> text/html 2011-10-16T20:29:59+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk شهادت امام جواد(ع) http://lbkhand.mihanblog.com/post/237 <p style="text-align: center;"><a href="http://mosbat.persiangig.com/image/EmamJavad.jpg" target="_blank"><br> <img class="aligncenter" style="border: #000000 3px double;" src="http://mosbat.persiangig.com/image/EmamJavad-small.jpg" alt="شهادت امام جواد علیه السلام" height="113" width="150"><br> </a></p> <p>۱. ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب<br> از غربت آن غریب کن یاد امشب<br> مسموم شد از زهر، جواد بن رضا<br> در حجره ی در بسته ی بغداد امشب</p> <p>۲. امام جواد (ع) :<br> تا هنگامی که سپاسگذاری بندگان ادامه دارد افزایش نعمت های خداوند قطع نمیشود.<br> —<br> شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت، تسلیت و تعزیت.</p> <p>۳. ابن الرضا به حجره غریبانه جان سپرد / او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد</p> <p>مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل / از روی شوق در ره جانانه جان سپرد</p> <p>۴. نفرین بر آن محرم نامحرم<br> که زهر جفا را نه در جام تو که در کام ما ریخت<br> آه! ای خورشید عشق<br> ای مولای جوان من<br> چه زود غروب کردی!</p> <p>۵. گشته عالم، غرق ماتم<br> در عزای جواد الائمه<br> کرده زهرا ناله برپا<br> در عزای جواد الائمه<br> شد ز بیداد، شهر بغداد<br> کربلای جواد الائمه<br> …<br> شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت، تسلیت و تعزیت.</p> <p><span style="color: #effaf7;">چقدر این حدیث&nbsp;زیبا ست :<br> </span>۶. امام محمد تقی (ع):<br> بدان که از دید خداوند پنهان نیستی<br> پس بنگر که چگونه هستی!<br> —<br> یا جواد الائمه<br> چون بخود نگریستم جز بی حیائی و بی شرمی در برابر ارباب خودم ندیدم<br> امشب دعایم کن تا دیگر باگناهانم دل فرزندت مهدی را نشکنم.</p> <p>۷. در میان حجره یا رب کیست غوغا میکند<br> شکوه زیر لب ز بی رحمی دنیا میکند<br> همسرش از فرط شادی و شعف کف میزند<br> زین عمل خود را به عالم خوار و رسوا میکند<br> —<br> شهادت غریبانه ی امام مسموم، جواد مظلوم-ع بر شما تسلیت باد.</p> text/html 2011-10-16T16:56:04+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk حکایتی از خیار دزد خیالباف http://lbkhand.mihanblog.com/post/236 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="" lang="FA">روزی شخصی بر سر جالیز رفت که خیار بدزدد. </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="" lang="FA">پیش خودش گفت: این گونی خیار را می‌برم و با پولی که برای آن می‌گیرم، یک مرغ می‌خرم. <br> مرغ تخم می‌گذارد، روی آن‌ها می‌نشیند و یک مشت جوجه در می‌آید، <br> به جوجه‌ها غذا می‌دهم تا بزرگ شوند، <br> بعد آن‌ها را می‌فروشم و یک گوسفند می‌خرم، <br> گوسفند را می‌پرورم تا بزرگ شود، <br> او را با یک گوسفند جفت می‌کنم، <br> او تعدادی بره می‌زاید و من آن‌ها را می‌فروشم. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="" lang="FA">با پولی که از فروش آن‌ها می‌گیرم، یک مادیان می‌خرم، <br> او کره می‌زاید، کره‌ها را غذا می‌دهم تا بزرگ شوند، <br> بعد آن‌ها را می‌فروشم <br> با پولی که برای آن‌ها می‌گیرم، یک خانه با یک باغ می‌خرم. <br> در باغ خیار می‌کارم و نمی‌گذارم احدی آن‌ها را بدزدد. <br> همیشه از آن‌جا نگهبانی می کنم. <br> یک نگهبان قوی اجیر می‌کنم، و هر از گاهی از باغ بیرون می‌آیم و داد می‌زنم: <b>آهای تو، مواظب باش. </b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="" lang="FA"><br> آن فرد چنان در خیالات خودش غرق شد که پاک فراموش کرد در باغ دیگری است و با بالاترین صدا فریاد می‌زد.<br> نگهبان صدایش را شنید و دوان‌دوان بیرون آمد، آن فرد را گرفت و کتک مفصلی به او زد. بیچاره تازه فهمید كه همش رویا بوده است.</span></p> text/html 2011-10-16T16:52:59+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk در صف بهشت http://lbkhand.mihanblog.com/post/235 <p>در صف طولانی بهشت، در روز قیامت<b> یک راننده اتوبوس</b> در جلو و <b>یک کشیش</b> پشت سر راننده ایستاده بودند.</p> <p>نوبت راننده که رسید فرشته‌ای نگاهی عمیق به کارنامه‌اش انداخت و بهش گفت: <b>شما بفرمائید بهشت.</b></p> <p>نوبت کشیشه که رسید فرشته نگاهی به کارنامه‌اش کرد و بی معطلی گفت: <b>شما برید جهنم که به خدمتتون برسند.</b></p> <p>کشیشه تا اینو شنید صدای اعتراضش بلند شد که: این بی عدالتیه که این یارو ، راننده اتوبوس به بهشت بره و من‌ به جهنم. من که تمام عمرم را تو کلیسا صرف عبادت خدا کرده‌ام.</p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><b>فرشته با مهربانی بهش گفت:</b></span> ببین، اون یارو رانننده اتوبوس وقتی رانندگی میکرد تمام سرنشینان اتوبوس هر کاری داشتند ول میکردند فقط دعا میکردند ولی تو ، وقتی موعظه میخوندی تمام کسانی که تو کلیسا بودند خوابشون میگرفت.</p> text/html 2011-10-16T16:48:13+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk اس ام اس جک جدید مهر90 http://lbkhand.mihanblog.com/post/234 <span class="main_body"><div style="text-align: center;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">با توجه به قیمت تخم مرغ ، گوجه و نان<br><br></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">اگر دوستی به شما گفت بریم خونه یه املت بزنیم<br><br></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">بدونید شما جایگاه خیلی بالایی پیشش دارین <br><br><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span class="main_body"><span class="main_body"></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span></span></font><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">**********************************</span><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">ورژن جدید ابراز علاقه<br><br></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">چند تا دوسم داری !؟<br><br></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">اختلاس تا !</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span class="main_body"><span class="main_body"></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span></span></font><br><span class="main_body"><font size="2"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span class="main_body"><span class="main_body"></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span></font></span></div> </span><br> <span class="main_body"><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span class="main_body"><span class="main_body"></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span></span></font><br style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">***********************************</span><br><br><font size="2">در حافظه ی گوشی من نام شما نیست / ای دور زغم باور من نام شما چیست؟ <br>&nbsp;عذرم بپذیر حافظه یکباره پریده! / نامت بفرست ثبت مجدد بشه بر لیست.</font></div></span> text/html 2011-10-16T16:42:19+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk پیشنهاد http://lbkhand.mihanblog.com/post/233 <a href="http://xcess.mihanblog.com/" target="" title="وبلاگ اس ام اس ولطیفه جدید"><img style="width: 370px; height: 175px;" src="http://20uploads.com/images/1390/shahrivar/089a_XCESS-LOGO.bmp" alt="وبلاگ اس ام اس ولطیفه جدید" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><div style="text-align: center;"><br></div><font size="7"><font size="4">وبلاگ اس ام اس ولطیفه جدید<br><br></font></font><div style="text-align: center;"><font size="4">باسلام خدمت تمام عزیزانی که از این وبلاگ دیدن<br>می کنند امیدوارم از مطالب وبلاگ لذت کافی را<br>ببرید...</font><br><br><font size="5">با تمام سایت ها و وبلاگ ها تبادل لینک می شود.برای این کار ابتدا لینک ما را در سایت خود ثبت کنیدو در قسمت نظرات بگویید تا ما شما را لینک کنیم</font><br><font size="5"><br>::هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به منظور گسترش تفریح سالم مجاز می باشد<br><br><br>تمام حقوق مادی ومعنوی ودنیوی وآخرتی.دو متر زیر بنا.متعلق به کسی نمی باشد</font><br><p><img src="http://www.pix2pix.org/my_unzip/123290843324.gif" style="display: inline;" alt=""> </p></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma"><p dir="rtl" align="center"><a href="http://bahar22.com/" target="_blank"> </a></p></font><font style="font-weight: bold;" size="3">نظر.انتقاد.پیشنهاد.لطفا فراموش نشود.</font><font size="4">اگر هم فراموش شد عیبی ندارد</font>!!!!<br></div><br><br> text/html 2011-08-29T18:14:03+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk خودخوری http://lbkhand.mihanblog.com/post/232 <font size="2"><strong>اندر احوالات رژیم غاصب ...!<br><br><img src="http://shoorabad.com/image/90-05/khod-khori.jpg"></strong></font> text/html 2011-08-29T17:12:50+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk حبس به خاطر فیس بوک http://lbkhand.mihanblog.com/post/231 <p style="text-align: center;"><font size="2"><strong>دو جوان 20 و 22 ساله انگلیسی به جرم فعالیت </strong></font><font size="2"><strong>علیه حکومت انگلیس </strong></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><strong>در فیس بوک به 4 سال حبس محکوم شدند ...!</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://shoorabad.com/image/90-06/zendanie-facebook.jpg"></font></p> text/html 2011-08-29T16:11:03+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk سیاست دوگانه بی بی سی http://lbkhand.mihanblog.com/post/230 <font size="2"><strong><img src="http://shoorabad.com/image/90-06/siasate-dogane-bbc.jpg"></strong></font> text/html 2011-08-29T15:09:57+01:00 lbkhand.mihanblog.com mahdi kk اروپا در هراس http://lbkhand.mihanblog.com/post/229 <font size="2"><strong><img src="http://shoorabad.com/image/90-06/tars-orupa-az-englis.jpg"></strong></font>